Общие условия

Доставка

Доставка осуществляется для клиента бесплатно посредством Чешской почты.

Продавец исполняет заказ клиента настольно быстро, насколько это технически возможно. В общем случае исполнение заказа возможно в течение 10 дней с момента подачи заказа продавцу, если заказанный товар имеется в наличии на складе интернет-магазина platki.eu. Если товар на момент подачи заказа отсутствует на складе, то время, затрачиваемое на выполнение заказа, составляет 2–8 недель в зависимости от наличия товара на складе в России.

В отдельных случаях для выполнения заказа может потребоваться больше времени. Покупатель может уточнить время, предположительно затрачиваемое на выполнение заказа, на сайте platki.eu

Клиент в праве запросить ускоренную доставку и оплатить ее самостоятельно в случае необходимости.

Товар можно забрать посредством самовывоза в г. Прага по предварительной договоренности.

Возврат товара

Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель вправе отказаться от полученного товара надлежащего качества в течение 14 дней с даты получения товара, при условии сохранности товарного вида, этикеток и потребительских качеств товара, а также документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного товара.

Покупатель оплачивает почтовые расходы, связанные с отправкой товара Продавцу самостоятельно.

Продавец возвращает Покупателю полную стоимость оплаченного товара, в течение 15 рабочих дней со дня получения товара Продавцом.

Претензии по товару ненадлежащего качества.

Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств, а также товар не соответствующий заказанному артикулу.

Внешний вид товара, а также комплектность всего заказа должны быть проверены получателем в момент доставки товара.

Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и возместить стоимость почтовых расходов по возврату товара.

СПОСОБЫ ВОЗВРАТА ОПЛАТЫ

В случае возврата товара оплата возвращается в зависимости от способа, которым была произведена оплата заказанных услуг:

При оплате заказа через систему Paypal:
— сумма будет возвращена посредством аннулирования инвойса, может занимать 2-3 рабочих дня

При оплате заказа банковским переводом:
— сумма будет перечислена на Ваш банковский счет в течение 10 рабочих дней.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem e-shopu www.platki.eu je firma Bona Sense s.r.o., se sídlem a fakturační adresou: Ronkova 369/12, Praha 8, 180 00 (dále jen provozovatel

IČO: 28924266
Číslo účtu: Fio banka 2600253262/2010

KLIENT

Klientem může být jak fyzická osoba starší 18 let, tak i právnická osoba (dále jen klient).

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a klientem se rozumí vyplnění a potvrzení závazné objednávky na stránkách e-shopu platki.eu nebo osobní předání písemné objednávky do rukou provozovatele.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodáním zboží se rozumí převzetí a zaplacení zboží klientem.

Dodání zboží poskytuje provozovatel poštou po předchozí platbě převodem na účet provozovatele, poštou na dobírku, službou PPL, službou DPD nebo osobním předáním.

U zboží, které provozovatel uvádí poznámku „na skladě“ je povinen tuto zakázku zpracovat a odeslat nejpozději do 10 pracovnich dnů od odeslání závazné objednávky klientem. Pokud nelze zboží v tomto termínu odeslat z jakýchkoliv technických či jiných předem nepředvídatelných důvodů, je provozovatel povinen s tímto obeznámit klienta a ten má právo od smlouvy odstoupit.

Závazná objednávka klienta musí obsahovat všechny potřebné údaje nezbytné k dodání zboží (celé jméno, adresu dodání zboží a telefonické, případně e-mailové spojení ). Potvrzením této objednávky se klient zavazuje k převzetí a zaplacení zboží.

V případě, že zákazník v předepsané lhůtě zboží nepřevezme, má firma Bona Sense nárok na vrácení poštovného a balného (podle platného OZ).

Pro případ reklamace platí lhůta 14 dní na opravu či vrácení zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zakoupené zboží může klient vrátit do 14 dnů po jeho obdržení, a to i bez udání důvodu. Musí být nepoškozené a doloženo účtenkou nebo fakturou. Odstoupit od smlouvy můžete i tehdy, pokud vám do 14 dnů od objednání zboží nic nepřišlo. Zboží na naši adresu samozřejmě vraťte také, pokud vám zásilka přišla jakkoli otevřená, rozbalená nebo ve špatném stavu, který může být způsoben přepravou. Peníze vám v takovém případě vrátíme vždy do 30 dnů poté, co se nám zásilka vrátí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním závazné objednávky klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to výhradně pro účely uzavření smluvního vztahu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti provozovatele a klienta výslovně neupravená v těchto „Obchodních podmínkách“ se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.